Άλγεβρα Α΄ λυκείου

20.11 

Το βιβλίο αυτό καλύπτει την ύλη της Άλγεβρας της Α΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου. Είναι δομημένο σε ενότητες, αντίστοιχες των ενοτήτων του Σχολικού Βιβλίου, καθεμιά από τις οποίες περιέχει:

- Συνοπτική Θεωρία με Αξιοσημείωτες Παρατηρήσεις
- Ερωτήσεις Κατανόησης
- Λυμένες Ασκήσεις
- Μεθόδους Λύσης των Ασκήσεων
- Ασκήσεις προς Λύση
- Κριτήρια Αξιολόγησης

Στο τέλος του βιβλίου παρατίθενται οι Απαντήσεις των Ασκήσεων προς Λύση.

Εκδότης: Έναστρον

ISBN_13: 978-960-6649-50-9

Έτος: 2010

Συντελεστής: Γιαννάκος, Παναγιώτης

Σελίδες: 496