Ήθη – έθιμα… αρχαίων

Προ και μετά Χριστόν

10.55 

Στη μικρή αυτή εργασία μας, όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης, υπάρχουν πολλά, ποικίλα και ενδιαφέροντα θέματα, που αφορούν τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις, τις συνήθειες, τις νοοτροπίες κλπ. των ανθρώπων. Μία γνωριμία με το παρελθόν, με τον αρχαίο κόσμο, είναι αναγκαία, αλλά και υποχρέωση όλων μας, γιατί αποτελούμε τη συνέχεια αυτού.`Όσοι αγνοούν το παρελθόν, προχωρούν στα τυφλά. Η γνωριμία με αυτό θα προβληματίσει, θα ευαισθητοποιήσει και θα ενεργοποιήσει τις δυνάμεις μας για κοινή προσφορά, για το καλό όλων. Η γνωριμία με τις πηγές, που στο μικρό αυτό πόνημα παρατίθενται, θα μας βοηθήσει για μια νέα θεώρηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες σήμερα. Γιατί πράγματι, η ανθρώπινη κοινωνία, γενικώτερα, παραμένει στάσιμη, δεν κάμει άλματα προόδου προς το καλύτερο, γιατί δεν εννοεί να διδαχθεί τίποτα από την αρχαία κληρονομιά μας, που είναι το πολυτιμότερο αγαθό στον κόσμο (προχριστιανική και μεταχριστιανική των προγόνων προσφορά).
[...]
(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Εκδότης: Παύλου, Αριστοτέλης Ι.

ISBN_13:

Έτος: 2006

Συντελεστής: Παύλου, Αριστοτέλης Ι.

Σελίδες: 199