Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΙΙ. Ηλιακή Μηχανική (περιέχει CD)

Ηλιακά θερμικά συστήματα-Αιολικό δυναμικό-Μελέτες και εφαρμογές: 110 λυμένα προβλήματα και ασκήσεις

63.43 

Στο βιβλίο αναλύονται και μελετώνται θέματα που αναφέρονται στις θεμελιώδεις έννοιες: - Της Ηλιακής Μηχανικής - Των Συστημάτων Ηλιακών Συλλεκτών επιπέδων και συγκεντρωτικών και των εφαρμογών τους, και τέλος - Της Αιολικής Ενέργειας και των ανεμογεννητριών. Τα προβλήματα που μελετώνται αναφέρονται στην ελληνική πραγματικότητα. Το CD που συνοδεύει το βιβλίο βοηθάει στην επίλυση και την κατανόηση σύνθετων προβλημάτων.

Εκδότης: Ίων

ISBN_13: 978-960-411-430-6

Έτος: 2004

Συντελεστής: Καπλάνης, Σωκράτης Ν.

Σελίδες: 667