Ίαση ψυχής. Ίαση σώματος

Θρησκεία και ιατρική αναζητούν αίτια και θεραπεία των ασθενειών, από την αρχαιότητα έως σήμερα

15.59 

Παρά τις εγγενείς δυσχέρειες, στην παρούσα εργασία επιχειρείται με βάση το εμπειρικό υλικό των πηγών να διερευνηθεί, σε βάθος χρόνου, η ταλάντωση της Ιατρικής μεταξύ ιερότητας και εκκοσμίκευσης. Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος με την ψηλάφηση των παραδοσιακών Ιατρικών αναζητείται η σύγκλιση και αλληλοπεριχώρηση ιερού και ιατρικού λειτουργήματος από την Ιατρική των πρωτογόνων μέχρι και την Τουρκοκρατία. Στη συνέχεια προσεγγίζεται το φαινόμενο της εκκοσμίκευσης και ανιχνεύεται η επίδρασή της στο χώρο της Ιατρικής. Σημειώνονται οι αλλαγές που επέρχονται και η ρήξη ιατρικού και ιερού στο δυτικό πολιτισμό. Τέλος, στο κεφάλαιο για τις σύγχρονες κριτικές μετα-ιατρικές τάσεις αναδεικνύονται τα στοιχεία που φαίνεται να οδηγούν σε μια επανασύγκλιση Θρησκείας και Ιατρικής.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Εκδότης: Γρηγόρη

ISBN_13: 978-960-333-477-4

Έτος: 2006

Συντελεστής: Βλασσόπουλος, Κυριάκος

Σελίδες: 185