Ηγέτες της Ελλάδας 1821-2000

Αρχιεπίσκοποι, Πρόεδροι Δημοκρατίας, Πρωθυπουργοί, Πρόεδροι Βουλής, Βασιλείς, Δήμαρχοι Αθηναίων, στρατιωτικοί ηγέτες, ιστορικές εικόνες κ.λ..π.

6.56 

Εκδότης: Κυτίνος Ευάγγελος

ISBN_13: 978-960-85511-5-2

Έτος: 1999

Συντελεστής: Κυτίνος, Ευάγγελος

Σελίδες: 50