Ηγέτες της Ελλάδας 1822-2011

Πρωθυπουργοί, πρόεδροι, κυβερνήτες και βασιλείς του Νεώτερου Ελληνικού Κράτους· Πρόσωπα και βιογραφίες· Χρονολογικοί πίνακες· Πολιτικά γεγονότα

0.00 

Η ζωή και το έργο όλων των ηγετών που κυβέρνησαν τον ελληνικό τόπο, από την πρώτη επαναστατική κυβέρνηση του 1822 υπό τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο μέχρι και τη σύγχρονη εποχή.

Τα περιεχόμενα του τόμου αρθρώνονται στις ενότητες:

- Εισαγωγικό σημείωμα

- Πρωθυπουργοί της Ελλάδας
- Κυβερνήτες, βασιλείς και πρόεδροι της δημοκρατίας του ελληνικού κράτους

Χρονολογικοί πίνακες
- Οι πρωθυπουργοί του ελληνικού κράτους (1822-2011)
- Κυβερνήτες, βασιλείς και πρόεδροι της δημοκρατίας του ελληνικού κράτους (1827-2011)

Αποσπάσματα Συνταγμάτων
- Συντάγματα του σύγχρονου ελληνικού κράτους (1827-2004)

Βιβλιογραφία

Εκδότης: 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε.

ISBN_13: 978-960-488-943-3

Έτος: 2012

Συντελεστής: Αναγνωστοπούλου, Βίκυ Ν.

Σελίδες: 128