Ηγεμονία, παιδαγωγική και εκπαιδευτική πολιτική

Το επιστημονικόν βήμα του διδασκάλου 1953-1967

21.51 

Διερευνώντας την ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, η παρούσα εργασία παρουσιάζει την επιστημονική δραστηριότητα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται οι απόψεις που διαμορφώνονται στους κόλπους της για την εκπαιδευτική πολιτική και την παιδαγωγική, έτσι όπως εκφράζονται μέσα από τις στήλες του περιοδικού «Επιστημονικόν Βήμα του Διδασκάλου» κατά το πρώτο χρονικό διάστημα της έκδοσής του (1953-1967). Η ανάλυση των άρθρων παιδαγωγών, στελεχών της εκπαίδευσης και δασκάλων αναδεικνύει τη συγκρότηση τάσεων οι οποίες παρεμβαίνουν στα σημαντικότερα θέματα της εκπαίδευσης. Η κατάκτηση της ηγεμονίας σε κάθε περίοδο προσδιορίζεται στο περιοδικό από αντιπαραθέσεις για ιδεολογικά, κοινωνικοπολιτικά και παιδαγωγικά ζητήματα, καθώς και από τις σχέσεις της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας με την εκάστοτε πολιτική εξουσία. Στο παράρτημα εργασίας (ιδιαίτερα χρήσιμο στους ερευνητές) περιλαμβάνονται αναλυτική αποδελτίωση των περιεχομένων του περιοδικού και σχετικοί στατιστικοί πίνακες.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Εκδότης: Μεταίχμιο

ISBN_13: 978-960-375-400-8

Έτος: 2002

Συντελεστής: Βασιλού - Παπαγεωργίου, Βάσω

Σελίδες: 256