Ηθική αγωγή

Μια ψυχο-κοινωνική προσέγγιση της ηθικής εκπαίδευσης στα πλαίσια της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού

27.56 

Πώς παίρνονται οι αποφάσεις;
Είναι ίδιες όλες οι μέθοδοι ηθικής λήψης απόφασης;
Εάν κάποιος είναι ηθικό άτομο και οι αποφάσεις του θα είναι ηθικές;
Πώς μπορεί να ξέρει κάποιος εάν η πράξη του είναι ηθική;
Εάν κάποιος διαπιστωθεί ότι δεν ενεργεί ηθικά πώς μπορούμε να παρέμβουμε ώστε να τον κάνουμε να ενεργεί ηθικά;

Η λειτουργία ενός κοινωνικού συνόλου, όπως το σχολικό και ο αθλητισμός, είναι αποτέλεσμα λήψης αποφάσεων. Η λήψη αποφάσεων, ωστόσο, παραπέμπει σε συμπεριφορές γι` αυτό είναι φυσικό να δημιουργούνται ερωτήματα παρόμοια με τα παραπάνω. Η «ηθική αγωγή» είναι ένα βιβλίο που προσπαθεί να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα.

Τα θέματα που εξετάζονται στο παρόν βιβλίο είναι:

- Η έννοια της ηθικής
- Η ανάπτυξη της ηθικής
- Η ηθική εκπαίδευση
- Η εφαρμογή της ηθικής εκπαίδευσης μέσω της φυσικής αγωγής
- Η εφαρμογή της ηθικής εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού

Η ηθική είναι ένα σύνολο αρχών και/ή αξιών που καθορίζει την αποδεκτή συμπεριφορά (τι είναι σωστό και τι λάθος). Η ανάπτυξη της ηθικής είναι ο σχηματισμός ενός συστήματος αξιών με βάση του τι είναι σωστό. Η ηθική εκπαίδευση περιλαμβάνει διαδικασίες που αποσκοπούν στην ηθική ανάπτυξη του χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας δεν είναι κάτι που υπάρχει στο άτομο αλλά διδάσκεται. Το μάθημα της φυσικής αγωγής και ο αθλητισμός, γενικότερα, θεωρούνται περιβάλλοντα όπου μπορεί να επιτευχθεί η ανάπτυξη των αρετών του χαρακτήρα, και των θετικών αξιών της ζωής.

Εκδότης: University Studio Press

ISBN_13: 978-960-12-1633-1

Έτος: 2007

Συντελεστής: Πρώιος, Μιλτιάδης

Σελίδες: 386