Ηθική βλάβη, ψυχική οδύνη και αποκατάστασή της

5.37 

Εκδότης: Σάκκουλας Αντ. Ν.

ISBN_13: 978-960-15-1677-6

Έτος: 2006

Συντελεστής: Σπυριδάκης, Ιωάννης Σ.

Σελίδες: 48