Ηθική και εκπαίδευση για την υγεία

Βασικά ζητήματα βιοηθικής αγωγής και προαγωγής της υγείας

21.10 

Στο παρόν εγχειρίδιο επιχειρείται μία περιγραφή και συνοπτική ανάλυση ζητημάτων υγείας, ως μία προσπάθεια εξοικείωσης των φοιτητών -τριών αλλά και άλλων επαγγελματιών υγείας και εκπαίδευσης σε θεμελιώδεις όψεις της Ηθικής και Εκπαίδευσης για την Υγεία. Το εύρος της θεματικής του παρόντος πονήματος αλλά και η ενασχόληση με τα θέματα που επιλέγησαν προς διαπραγμάτευση έγιναν υπό το πρίσμα των εξής αξόνων:
- της ευρύτητας και της ευελιξίας της σκέψης απέναντι στα προβλήματα υγείας και ιδιαίτερα στην ηθική πλευρά αυτών,
- της επίγνωσης μιας βασικής διεπιστημονικής γνώσης και μετέπειτα συνεργασίας μεταξύ διαφόρων ειδικοτήτων,
- της εξάλειψης τυχόν φόβων στην προσπάθεια μιας αποτελεσματικότερης γνωστικής συγκρότησης και διαχείρισης των ανθρώπινοον σχέσεων μέσα στα νοσηλευτικά ιδρύματα. [...]

(από τον πρόλογο της συγγραφέως)

Εκδότης: Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης

ISBN_13: 978-960-399-679-8

Έτος: 2008

Συντελεστής: Ιωαννίδη, Βασιλική

Σελίδες: 100