Ηθικό δικαίωμα του πνευματικού δημιουργού και αξία του ανθρώπου

21.31 

Η εμφάνιση νέων προβλημάτων στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και ιδιαίτερα σε σχέση με το ηθικό δικαίωμα του πνευματικού δημιουργού ως αποτέλεσμα της τεχνολογικής και επιστημονικής προόδου, καθιστούν αναγκαίο το διάλογο μεταξύ θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως η εγγύηση της προστασίας της αξίας του ανθρώπου με τη σύγχρονη θεματική και δογματική της θεώρηση, με το σύστημα των κανόνων του εθνικού δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας και κυρίως με τις διατάξεις του για το ηθικό δικαίωμα του πνευματικού δημιουργού και τις αρχές που το διέπουν. Μέσω της αρχής της αξίας του ανθρώπου (άρθρο 2 § 1 Σ) το προσωποκεντρικό στοιχείο, ως ουσιώδες στοιχείο των αγαθών πνευματικής ιδιοκτησίας, ενισχύεται και προστατεύεται αποτελεσματικά. Τη συγγραφή της εργασίας αυτής κατέστησε δυνατή η χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2008-2010 από το Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Πειραιά, στο οποίο η συγγραφέας είναι καθηγήτρια.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

Εκδότης: Σάκκουλας Αντ. Ν.

ISBN_13: 978-960-15-2396-5

Έτος: 2010

Συντελεστής: Παπαπετροπούλου - Ταλιαδούρου, Εύα

Σελίδες: 174