Ηθολογία ζώων

Μια πρακτική προσέγγιση

21.20 

Εξαντλημένο

Η νέα βελτιωμένη έκδοση του παρόντος πονήματος ("Ηθολογία Ζώων: Μια πρακτική προσέγγιση"). περιλαμβάνει συνολικά 24 πρωτότυπες ασκήσεις, από τις οποίες έξι εισάγονται για πρώτη φορά. Όλες οι ασκήσεις έχουν εφαρμοστεί με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Απώτερος στόχος του εγχειρήματος αυτού είναι να ενταχθεί ο φοιτητής των Τμημάτων Βιολογίας και άλλων συναφών επιστημών, στην επιστήμη της συμπεριφοράς των ζώων με απλά παραδείγματα, τα οποία δεν απαιτούν ιδιαίτερο κόστος. Οι ασκήσεις διακρίνονται σε τρεις βασικές θεματικές ενότητες. Σε κάθε ενότητα δίνεται ένα εισαγωγικό σημείωμα, που στοχεύει στην παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου στο οποίο αυτές εντάσσονται. Επιπλέον περιλαμβάνει δυο παραρτήματα. Το πρώτο αποτελεί μια εισαγωγή στις μεθόδους στατιστικής ανάλυσης που συνήθως χρησιμοποιούνται στις βιοεπιστήμες. Πρόκειται για μια πρακτική προσέγγιση της στατιστικής με απλά παραδείγματα και βασικές έννοιες. Στο δεύτερο παράρτημα, δίνονται χρήσιμες οδηγίες για τη συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας. Η προσπάθεια αυτή ελπίσουμε να συμπληρώσει, σε κάποιο βαθμό, το κενό που παρατηρείται στην ελληνική βιβλιογραφία σχετικά με την επιστήμη της Ηθολογίας Ζώων.

Εκδότης: University Studio Press

ISBN_13: 978-960-12-1581-5

Έτος: 2007

Συντελεστής: Γκούτνερ, Βασίλης

Σελίδες: 263