Ηλεκτρακουστική (Β’ έκδοση)

19.08 

[...] Αυτό που καθόρισε την ραγδαία εξέλιξη της Ηλεκτρακουστικής ήταν η σχέση της με τις τηλεπικοινωνίες. Έτσι δημιουργήθηκαν οι λεγόμενες ηλεκτρακουστικές αλυσίδες, τους κρίκους των οποίων αποτελούν, στο ακουστικό μέρος, το μέσο διάδοσης μεταξύ της πρωτογενούς πηγής, του δέκτη και του ηλεκτρακουστικού μετατροπέα (η ακουστο-ηλεκτρικού, έχοντας υπόψη την κατεύθυνση μεταφοράς ενέργειας), όπως πχ. ένας ανοικτός χώρος, δωμάτιο κατοικίας, αίθουσα διδασκαλίας, κινηματογράφου, αίθουσα συναυλιών. [...] (από την εισαγωγή του βιβλίου)

Εκδότης: University Studio Press

ISBN_13: 978-960-12-1394-1

Έτος: 2005

Συντελεστής: Παπανικολάου, Γιώργος

Σελίδες: 219