Ηλεκτρικά κυκλώματα

26.50 

Η γνώση ηλεκτρικών κυκλωμάτων είναι πολύ σημαντικό εφόδιο για όλους τους μηχανικούς. Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να προσφέρει στους μηχανικούς γνώσεις χρήσιμες και εφαρμόσιμες, έτσι ώστε, κατά την άσκηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων, να είναι σε θέση να επιλέγουν, να προμηθεύονται, να εγκαθιστούν, να λειτουργούν, και να επισκευάζουν Ηλεκτρικά Κυκλώματα και, γενικότερα, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.

Η βασική φιλοσοφία του βιβλίου είναι ότι μαθαίνουμε μέσα από την εξάσκηση. Γι` αυτό το λόγο, το βιβλίο περιλαμβάνει πολλά λυμένα παραδείγματα, τα οποία βοηθούν στην κατανόηση των μεθόδων ανάλυσης των Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων. Επίσης, τα άλυτα προβλήματα που υπάρχουν στο τέλος κάθε κεφαλαίου συμβάλλουν στην αφομοίωση των αρχών και των εφαρμογών των Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων.

Συνοπτικά, τα κύρια χαρακτηριστικά του βιβλίου είναι τα εξής;
- Ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος, μελέτη μεταβατικών φαινομένων σε ηλεκτρικά κυκλώματα, ανάλυση τριφασικών ηλεκτρικών κυκλωμάτων.
- Σύντομη και σαφής ανάπτυξη της θεωρίας και των μεθόδων ανάλυσης των ηλεκτρικών κυκλωμάτων.
- Πολυάριθμα παραδείγματα και προβλήματα, πολλά από τα οποία προέρχονται από πραγματικές εφαρμογές.
- Πολλά λυμένα παραδείγματα τα οποία παρουσιάζονται με τρόπο αναλυτικό και επεξηγηματικό και με μεθοδολογία που υποστηρίζεται από όλα τα σχήματα των ενδιάμεσων απλοποιήσεων των υπό μελέτη ηλεκτρικών κυκλωμάτων.

Εκδότης: Κλειδάριθμος

ISBN_13: 978-960-209-886-8

Έτος: 2005

Συντελεστής: Γεωργιλάκης, Παύλος Σ.

Σελίδες: 301