Ηλεκτρικά κυκλώματα

36.26 

Η ευρεία αποδοχή του βιβλίου αυτού από τους φοιτητές των τμημάτων Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής, Φυσικής, Μηχανολογίας και άλλων συναφών με το αντικείμενο του μαθήματος ειδικοτήτων και τους καθηγητές που διδάσκουν το αντικείμενο αυτό, είχε ως αποτέλεσμα τη γρήγορη εξάντληση της 1ης έκδοσης και την ανάγκη να προχωρήσω σε μια βελτιωμένη και διορθωμένη έκδοση.
Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τις κριτικές και τις επισημάνσεις που εσείς, καθηγητές και φοιτητές καλοπροαίρετα κάνατε, με σκοπό τη διόρθωση σφαλμάτων και αδυναμιών που εντοπίσατε και την ανάγκη συμπλήρωσης καινούργιων θεματικών ενοτήτων, προχώρησα στη 2η έκδοση του βιβλίου αυτού, η οποία σε σχέση με την προηγούμενη έχει τα εξής πλεονεκτήματα:
1. Είναι διορθωμένη με πολύ σχολαστικό τρόπο, τόσο σε επίπεδο τυπογραφικών σφαλμάτων που εντοπίστηκαν όσο και σε επίπεδο αριθμητικών σφαλμάτων που υπήρχαν σε ορισμένα παραδείγματα και εφαρμογές καθώς επίσης και εννοιολογικών αποσαφηνίσεων όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο.
2. Περιλαμβάνει ένα καινούργιο κεφάλαιο (6ο) με γνωστικό αντικείμενο τους τελεστικούς ενισχυτές (ΤΕ) και τα σπουδαιότερα κυκλώματα αυτών. Κρίθηκε αναγκαίο να συμπεριληφθεί το κεφάλαιο αυτό, με σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών στο γνωστικό αυτό αντικείμενο καθότι, οι ΤΕ αποτελούν θεμελιώδες δομικό στοιχείο στη σύγχρονη Ηλεκτρονική Οργανολογία.
3. Περιέχει τις απαντήσεις όλων των άλυτων προβλημάτων, με σκοπό να μπορεί ο φοιτητής να ελέγξει το αποτέλεσμα της προσπάθειάς του κατά τη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος.
4. Οι περισσότερες απαντήσεις στα άλυτα προβλήματα καθώς επίσης και τα παραδείγματα και οι εφαρμογές ελέγχθηκαν και μέσω Η/Υ με χρήση του PSPICE.
Θέλω να πιστεύω ότι, η προσπάθεια βελτίωσης του βιβλίου αυτού άξιζε τον κόπο και θα βοηθήσει όλους τους φοιτητές να αναπτύξουν ικανότητα στην επίλυση προβλημάτων με σύγχρονες και κατανοητές τεχνικές καθώς επίσης και τους καθηγητές που ασχολούνται με το μάθημα των Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους κ.κ. Άγγελο Μοσχούδη, Μαρίνα Τορτορέλη και Αναστάσιο Τζιόλα για τη μεγάλη βοήθεια που προσέφεραν στη δημιουργία αυτής της έκδοσης, εντοπίζοντας σφάλματα και παραλείψεις που υπήρχαν στην προηγούμενη και συμβάλλοντας στην προσπάθεια επίλυσης όλων των άλυτων προβλημάτων, έτσι ώστε να υπάρχουν όλες οι απαντήσεις στην έκδοση αυτή.
Κάθε διδακτικό βιβλίο κρίνεται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι, κι αυτό που κρατάτε στα χέρια σας θα υποστεί την κρίση που εσείς, καθηγητές και φοιτητές, θα του επιφυλάξετε. Σε κάθε περίπτωση, η συμβολή σας στη διόρθωση αδυναμιών που ίσως εντοπιστούν ή στη συμπλήρωση ορισμένων θεμάτων θα είναι πολύτιμη.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Εκδότης: Τζιόλα

ISBN_13: 978-960-8129-09-2

Έτος: 2002

Συντελεστής: Χατζαράκης, Γεώργιος Ε.

Σελίδες: 528