Ηλεκτρικά κυκλώματα

Τόμος ΑΒ

84.40 

Το βιβλίο αυτό ασχολείται με την ανάλυση των Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων. Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει όλη την αναγκαία ύλη για τη διδασκαλία των σχετικών μαθημάτων σε φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Η ανάλυση των κυκλωμάτων ξεκινά από το πεδίο του χρόνου και στη συνέχεια επεκτείνεται στο πεδίο της συχνότητας. Το βιβλίο αυτό μαζί με τα δύο βιβλία των ασκήσεων του συγγραφέα (Ασκήσεις Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων - Τόμοι Α&Β) αποτελούν μια ολοκληρωμένη σειρά διδακτικών βιβλίων που καλύπτει πλήρως το αντικείμενο της ανάλυσης των γραμμικών ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Παράλληλα, στην έκδοση αυτή έχει γίνει εμπλουτισμός της ύλης και του περιεχομένου. Είναι σημαντικό το ότι οι προηγούμενες εκδόσεις έτυχαν ευρείας αποδοχής όπως αυτό προκύπτει από την επιλογή τους σε πολλά Τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Ο συγγραφέας του βιβλίου έχει διδάξει επί σειρά ετών τα σχετικά μαθήματα των Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π. Θράκης. Η εμπειρία του αυτή αποτυπώνεται στην ιδιαίτερη προσπάθεια που έχει καταβληθεί στον τρόπο περιγραφής της θεωρίας. Έμφαση έχει δοθεί στην κατανόηση της ύλης με τη βοήθεια χαρακτηριστικών παραδειγμάτων.

Εκδότης: Κρίκος-Αφοί Παπαμάρκου Ο.Ε.

ISBN_13: 978-960-92731-5-2

Έτος: 2011

Συντελεστής: Παπαμάρκος, Νικόλαος Η.

Σελίδες: 1055