Ηλεκτρικά κυκλώματα

Φροντιστηριακές ασκήσεις

23.16 

[...] Το βιβλίο περιέχει τις λύσεις, με υποδειγματικό πιστεύω τρόπο, μεγάλου μέρους των προβλημάτων που παρατίθενται στον αντίστοιχο τόμο της Ανάλυσης Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, μαζί με πολλά νέα προβλήματα, τα οποία προέκυψαν κυρίως από τις απορίες που διατυπώθηκαν από τους φοιτητές κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος, αλλά και από τη δική μου επιστημονική και εκπαιδευτική ωρίμανση.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση υπολογιστή και συμβολικών μαθηματικών, που διευκολύνουν τη λύση των προβλημάτων και τη διερεύνηση των ιδιοτήτων και της συμπεριφοράς των ηλεκτρικών κυκλωμάτων που εξετάζονται.

Εκδότης: Τζιόλα

ISBN_13: 978-960-418-032-5

Έτος: 2004

Συντελεστής: Μάργαρης, Νίκος Ι., καθ.

Σελίδες: 444