Ηλεκτρικά κυκλώματα

Θεωρία ηλεκτρικών κυκλωμάτων, ημιτονική μόνιμη κατάσταση, στοιχειώδη τριφασικά κυκλώματα, μέθοδοι ρευμάτων βρόχων & δυναμικών κόμβων

16.86 

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε με σκοπό να εισάγει τον αναγνώστη με απλό και κατανοητό τρόπο στη θεωρία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Με τη βοήθεια πρακτικών παραδειγμάτων γίνονται κατανοητές οι διάφορες μέθοδοι ανάλυσης των ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Για μεγαλύτερη εμβάθυνση, περισσότερες περιπτώσεις και ειδικές περιπτώσεις προτείνουμε στον αναγνώστη να καταφύγει στα βιβλία μας: `ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ`.
Στο κεφάλαιο 1 παρουσιάζονται χρήσιμες μαθηματικές έννοιες: τα σήματα και οι μιγαδικοί αριθμοί.
Στο κεφάλαιο 2 περιέχονται οι βασικές έννοιες και αρχές των ηλεκτρικών κυκλωμάτων.
Στα κεφάλαια 3 και 4 δίνουμε τα βασικά θεωρήματα των ηλεκτρικών κυκλωμάτων.
Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται οι εξαρτημένες πηγές και συζευγμένα κυκλώματα.
Το κεφάλαιο 6 περιέχει την, πολύ ενδιαφέρουσα στην πράξη, περίπτωση λειτουργίας κυκλώματος στην Ημιτονική Μόνιμη Κατάσταση.
Στο κεφάλαιο 7 γίνεται μία εισαγωγή στα τριφασικά κυκλώματα.
Τέλος στο κεφάλαιο 8 παρουσιάζονται οι δύο συστηματικές μέθοδοι επίλυσης των ηλεκτρικών κυκλωμάτων: Η μέθοδος (ρευμάτων) βρόχων και η μέθοδος (δυναμικών) κόμβων.
Ελπίζουμε το παρόν να αποβεί χρήσιμο στον αναγνώστη, όπως και τα υπόλοιπα τεύχη της σειράς.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Εκδότης: SPIN

ISBN_13: 978-960-8250-35-2

Έτος: 2008

Συντελεστής: Γκαρούτσος, Γιάννης Β.

Σελίδες: 267