Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Επίτομο

34.41 

Το θέμα των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που παρουσιάζεται στο βιβλίο αυτό, αναφέρονται όλα εκείνα τα στοιχεία, που πρέπει να γνωρίζει ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης για να πραγματοποιεί μια πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
Συνεχίζοντας την προσπάθειά μας, στη "νέα εκπαιδευτική τυποποίηση", που ήδη έχουμε καθιερώσει, δώσαμε τη συνύπαρξη της θεωρίας και της πρακτικής εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων .
Πιστεύουμε πως με τον τρόπο αυτό, ο μελετητής αναγνώστης, κάνει κτήμα του τη θεωρία και την τυποποιημένη πρακτική της σημερινής σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, αλλά ταυτόχρονα γίνεται ικανός να προσαρμόζει κάθε φορά την εξέλιξη της τεχνολογίας, στην αύξηση των απαιτήσεων.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλα τα στελέχη των διαφόρων εταιριών σχετικών από το ευρύ φάσμα των εξαρτημάτων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για την βοήθεια τις πληροφορίες και το υλικό το οποίο έθεσαν στη διάθεσή μας. Ακόμη, θεωρούμε υποχρέωσή μας να ευχαριστήσουμε τους φίλους συναδέλφους μας Κώστα Σγούρα, Μανώλη Μαράκη, Γιώργο Μηνά και Γιώργο Σάββα που με τις εύστοχες παρατηρήσεις τους συνέδραμαν στην προσπάθειά μας αυτή.
Σίγουροι πως η προσπάθειά μας αυτή θα έχει την ίδια ανταπόκριση με τις προηγούμενες, δεχόμαστε με ευχαρίστηση την κάθε κριτική, με σκοπό την βελτίωση του βιβλίου αυτού.
Στέφανος Τουλόγλου και Βαγγέλης Στεργίου

Εκδότης: Ίων

ISBN_13: 978-960-405-836-5

Έτος: 2005

Συντελεστής: Στεργίου, Βαγγέλης

Σελίδες: 491