Ηλεκτρικές μετρήσεις και αισθητήρες

Αρχές λειτουργίας και σχεδιασμός των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Μέτρησης

94.34 

Στο βιβλίο αυτό εξετάζεται με ολοκληρωμένο και συστηματικό τρόπο η λειτουργία τόσο των αισθητήρων όσο και των ηλεκτρονικών συστημάτων μέτρησης. Θα αποδειχθεί πολύτιμο σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε ερευνητές Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των Ερευνητικών Κέντρων, καθώς και στους επαγγελματίες που ασχολούνται με την ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων μέτρησης και αυτόματου ελέγχου.

Περιεχόμενα του βιβλίου:
Κεφ. 1: Εισαγωγή
Κεφ. 2: Γενικές έννοιες αισθητήρων και μετρήσεων
Κεφ. 3: Μέτρηση θερμοκρασίας
Κεφ. 4: Μέτρηση οπτικής ακτινοβολίας
Κεφ. 5: Μέτρηση μαγνητικού πεδίου
Κεφ. 6: Μέτρηση θέσης και μετατόπισης
Κεφ. 7: Μέτρηση απόστασης, στάθμης & διαστάσεων
Κεφ. 8: Μέτρηση ταχύτητας και επιτάχυνσης
Κεφ. 9: Μέτρηση δύναμης και ροπής
Κεφ. 10: Μέτρηση πίεσης
Κεφ. 11: Μέτρηση ροής ρευστών
Κεφ. 12: Χημικοί αισθητήρες
Κεφ. 13: Μέτρηση ρεύματος
Κεφ. 14: Άλλοι αισθητήρες
Κεφ. 15: Ρυθμιστές σήματος αισθητήρων
Κεφ. 16: Ενισχυτές για ασθενή σήματα μέτρησης
Κεφ. 17: Πολυπλεξία και δειγματοληψία
Κεφ. 18: Μετατροπείς A/D και D/A
Κεφ. 19: Κυκλώματα παραγωγής τάσης αναφοράς
Κεφ. 20: Συστήματα απόκτησης και επεξεργασίας δεδομένων μετρήσεων
Κεφ. 21: Ηλεκτρικές και μαγνητικές διαταραχές στα συστήματα μέτρησης
Κεφ. 22: Διεπικοινωνία συστημάτων μέτρησης και δίκτυα αισθητήρων
Κεφ. 23: Έξυπνοι αισθητήρες
Κεφ. 24: Ασύρματοι αισθητήρες και ασύρματα δίκτυα αισθητήρων
Κεφ. 25: Εφαρμογές αισθητήρων σε αυτοματισμούς και παραδείγματα σχεδίασης συστημάτων μέτρησης και έλεγχου
Κεφ. 26: Όργανα μετρήσεων
Κεφ. 27: Θεωρία ανάλυσης σφαλμάτων & επεξεργασία μετρήσεων
Κεφ. 28: Συγχώνευση δεδομένων

Εκδότης: Κλειδάριθμος

ISBN_13: 978-960-461-331-1

Έτος: 2010

Συντελεστής: Καλαϊτζάκης, Κώστας

Σελίδες: 760