Ηλεκτρικές μετρήσεις

Σε κυκλώματα συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος

16.12 

Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στο θέμα της οργανολογίας και των ηλεκτρικών μετρήσεων σε κυκλώματα συνεχούς και εναλλασσομένου ρεύματος.

Στο πρώτο μέρος του, το οποίο αναφέρεται στην οργανολογία, αναλύεται ένας βασικός αριθμός ηλεκτρικών οργάνων ως προς την κατασκευή, τον αντίστοιχο συμβολισμό, τη λειτουργία και τη χρησιμοποίησή του.

Στο δεύτερο μέρος περιγράφεται ο τρόπος διεξαγωγής ηλεκτρικών μετρήσεων διαφόρων ηλεκτρικών μεγεθών που συναντά ο τεχνικός ηλεκτρολόγος-ηλεκτρονικός, σε κυκλώματα συνεχούς ρεύματος.

Στο τρίτο μέρος περιγράφεται, επίσης, ο τρόπος διεξαγωγής ηλεκτρικών μετρήσεων διαφόρων ηλεκτρικών μεγεθών που συναντά ο τεχνικός ηλεκτρολόγος-ηλεκτρονικός, σε μονοφασικά και τριφασικά κυκλώματα εναλλασσομένου ρεύματος.

Τα διάφορα κεφάλαια του βιβλίου περιλαμβάνουν όλες εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις της ηλεκτροτεχνίας που πρέπει να γνωρίζει ο μελετητής, ώστε σε συνδυασμό με τις ερωτήσεις της κάθε ενότητας και τις υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις, που υπάρχουν στο τέλος του βιβλίου, να κάνει κτήμα του το θεωρητικό αλλά και το πρακτικό μέρος των ηλεκτρικών μετρήσεων.

Εκδότης: Ίων

ISBN_13: 978-960-405-878-5

Έτος: 2004

Συντελεστής: Τουλόγλου, Στέφανος

Σελίδες: 334