Ηλεκτρικές μετρήσεις

Θεωρία και εφαρμογές

39.64 

Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο για όσους θέλουν να διδάξουν ή να διδαχθούν σωστά το μάθημα των Ηλεκτρικών Μετρήσεων στο χώρο του εργαστηρίου.

Απευθύνεται επίσης σε έμπειρους αλλά και άπειρους πάνω στις συνδεσμολογίες των οργάνων μέτρησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

Στο βιβλίο αυτό υπάρχει συστηματοποιημένη παρουσίαση, αισθητικά καλή σχεδίαση και υπογράμμιση των βασικών εννοιών.

Υπάρχουν όλες οι συνδεσμολογίες των οργάνων για τη μέτρηση και τον υπολογισμό των ηλεκτρικών μεγεθών σε ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά κυκλώματα DC ή AC.

Το βιβλίο αυτό προτείνεται για μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς και επιμορφούμενους οποιουδήποτε σεμιναρίου.

Εκδότης: Τζιόλα

ISBN_13: 978-960-418-135-3

Έτος: 2007

Συντελεστής: Μπιτζιώνης, Βασίλειος Δ.

Σελίδες: 543