Ηλεκτρικές Μηχανές. Θεωρία, Εφαρμογές, Εργαστήριο

Με 255 κυκλώματα και διαγράμματα, με 200 ερωτήσεις και ασκήσεις εμπέδωσης

16.12 

Το βιβλίο απευθύνεται στο σπουδαστή και στο φοιτητή Ηλεκτρολόγο και ακόμη σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί ν`` ασχοληθεί σοβαρά, επιστημονικά, με τη μελέτη των Ηλεκτρικών Μηχανών. Στις 224 πυκνογραμμένες σελίδες, δίστηλης διάταξης, αναπτύσσεται συνοπτικά μεν, με πληρότητα και απόλυτη συνέπεια δε, η θεωρία των Ηλεκτρικών Μηχανών, προκειμένου να τεκμηριώνονται επιστημονικά οι Εργαστηριακές Ασκήσεις. Τα κεφάλαια των Ηλεκτρικών Μηχανών, που αναπτύσσονται με τον παραπάνω τρόπο είναι: 1. ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Γεννήτριες και Κινητήρες. 2. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ, Μονοφασικοί, Τριφασικοί, Ειδικής χρήσης. 3. ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σύγχρονες (εναλλακτήρες και κινητήρες), Ασύγχρονες.

Εκδότης: Ίων

ISBN_13: 978-960-405-831-0

Έτος: 1998

Συντελεστής: Γούτης, Ανδρέας

Σελίδες: 223