Ηλεκτρικές μηχανές

Θεωρία και πράξη

12.90 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Γενικά περί των ηλεκτρικών μηχανών. Ανάπτυξη ηλεκτρεγερτικής δύναμης από επαγωγή. Διάταξη με μεταβολή της έντασης της μαγνητικής ροής. Διάταξη με μεταβολή της θέσης του κυκλώματος. Στοιχεία ανάπτυξης μαγνητικού πεδίου. Ανάπτυξη ηλεκτρομαγνητικής δύναμης. Μαγνητικές αλληλεπιδράσεις. Αμοιβαία δράση ηλεκτρικών ρευμάτων. Ταυτόχρονη λειτουργία γέννησης και κίνησης. Σε διάταξη ανάπτυξης Η.Ε.Δ.(γεννήτριας). Σε διάταξη ανάπτυξης ηλεκτρομαγνητικής δύναμης( κίνηση).

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Γενικά. Μετατροπή μορφής ενέργειας. Στοιχεία λειτουργίας. Μετασχηματιστής. Γενικά. Περιγραφή. Λειτουργία μετασχηματιστή χωρίς φορτίο. Λόγος μετασχηματισμού της τάσης. Λειτουργία υπό φορτίο. Ισοδύναμο κύκλωμα μετασχηματιστή. Ασύγχρονη επαγωγική μηχανή. Γενικά. Ανάπτυξη ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων -ροπής περιστροφής. Ασύγχρονος επαγωγικός κινητήρας. Ταχύτητα περιστροφής-ολίσθηση. Ασύγχρονη επαγωγική γεννήτρια. Σύγχρονη επαγωγική μηχανή. Γενικά. Στοιχειώδης διάταξη σύγχρονης μηχανής. Λειτουργία της διάταξης. Ισοδύναμο κύκλωμα σύγχρονης μηχανής. Μηχανή συνεχούς ρεύματος. Γενικά. Περιγραφή της διάταξης. Παράμετροι λειτουργίας. Τάση αντίδρασηςς κατά την αναστροφή του ρεύματος.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Γενικά. Μετασχηματιστής. Γενικά περί μονοφασικού μετασχηματιστή. Σχεδιαμός και μέγεθος του πυρήνα. Τριφασικός μετασχηματιστής. Τυλίγματα. Ενδιάμεσες λήψεις. Ψύξη μετασχηματιστών. Συνδεσμολογίες τριφασικών μετασχηματιστών. Ασύγχρονη επαγωγική μηχανή. Γενικά. Περιγραφικά στοιχεία. Υπολογιστικά στοιχεία. Σύγχρονη μηχανή. Περιγραφικά. Μηχανή συνεχούς ρεύματος. Περιγραφικά. Υπολογισμός κατασκευαστικών στοιχείων. Επαγωγικά τυλίγματα. Γενικά. Τυλίγματα μηχανών εναλλασσόμενου ρεύματος. Τυλίγματα μηχανών συνεχούς ρεύματος.


ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Γενικά. Μετασχηματιστής. Προκαταρκτικές δοκιμές. Λειτουργικές δοκιμές. Υπολογισμός της πτώσης τάσης. Απόδοση μετασχηματιστή. Ασύγχρονη επαγωγική μηχανή. Γενικά. Καθορισμός του λόγου των σπειρών. Δοκιμή άφορτης λειτουργίας. Δοκιμή βραχυκύκλωσης. Απόδοση κινητήρα. ?Ελεχος ταχύτητας και ροπής. Σύγχρονη μηχανή. Δοκιμή. Απόδοση. Μηχανή συνεχούς ρεύματος. Γενικά. Χαρακτηριστικά ανοιχτού κυκλώματος. Χαρακτηριστική βραχυκύκλωσης. Χαρακτηριστική εξωτερικής τάσης υπό φορτίο. Χαρακτηριστικά αυτοδιέγερσης. Εξωτερική χαρακτηριστική γεννήτριας με διέγερση σε διακλάδωση(παράλληλη). Σχέση ταχύτητας και ροπής. Χαρακτηριστικά κινητήρα με ξένη διέγερση ή με διέγερση σε διακλάδωση. Χαρακτηριστικά κινητήρα με διέγερση σε σειρά. Κινητήρας σύνθετης διέγερσης. Εκκίνηση, πέδηση, αναστροφή κινητήρα. Απόδοση μηχανής συνεχούς ρεύματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Ασύγχρονη μηχανή. Γενικά. Ασύγχρονη γεννήτρια. Κινητήρας βραχυκυκλωμένου δρομέα. Δακτυλιοφόρος κινητήρας. Κινητήρας με συλλέκτη. Σύγχρονη μηχανή. Ως γεννήτρια. Σύγχρονος κινητήρας. Εφαρμογές μηχανών συνεχούς ρεύματος. Γενικά.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Επιλογή κινητήρα. Γενικά. Στοιχεία της επιλογής. ?Ελεγχος εγκατάστασης τιυ κινητήρα. Ηλεκτρική μόνωση. Έλεγχος σύνδεσης στο δίκτυο. Συντήρηση ηλεκτρικού κινητήρα. Γενικά. Εντόπιση σφαλμάτων στην λειτουργία του ηλεκτρικού κινητήρα. Αδυναμία ξεκινήματος του κινητήρα. Σφάλμα κατά το ξεκίνημα. Υπερβολική θέρμανση του κινητήρα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ Ορισμός συντελεστή ισχύος. Επίδραση του συντελεστή ισχύος. Μέτρηση του συντελεστή ισχύος. Με ειδικό όργανο. Με βαττόμετρο-βολτόμετρο-αμπερόμετρο. Με όργανο μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας και αμπερόμετρο-βολτόμετρο. Με δύο βαττόμετρα ή δύο μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. Με διάταξεις (3) αμπερομέτρων ή (3) βολτομέτρων, όπως φαίνεται στο σχήμα. Διόρθωση του συντελεστή ισχύος. Όφελος από τη διόρθωση. Μέθοδοι της διόρθωσης.

Εκδότης: Ίων

ISBN_13: 978-960-405-920-1

Έτος: 1999

Συντελεστής: Μαστρομηνάς, Νίκος Γ.

Σελίδες: 205