Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές

Και εξοικονομητές ηλεκτρικής ενέργειας κτιρίων

16.12 

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται τόσο στον μαθητή-σπυδαστή όσο και στον επαγγελματία Ηλεκτρολόγο. Παρουσιάζει με ιδιαίτερη έμφαση τη θεωρητική αλλά κα ιτην πρακτική τυποποίηση των διαφόρων θεμάτων που αναλύει. Ο σκοπός του είναι η εύκολη προσαρμογή της τεχνογνωσίας των πλέον βασικών και ευρύτατα χρησιμοποιούμενων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, τόσο στην αντιμετώπιση των ενδεχόμενων προβλημάτων που πιθανόν να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της ζωής τους όσο και στη συντήρησή τους. Ο τεχνικός Ηλεκτρολόγος που θα αποφασίσει να εντρυφήσει στην συντήρηση των ηλεκτρικών Συσκευών που επιδέχονται κάτι τέτοιο, θα πρέπει να ακολουθεί την τεχνουργία της κατασκευάστριας εταιρίας αυτών γεγονός που απαιτεί την συνεχή ενημέρωσή του. Στο τελευταίο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια αναφορά στους εξοικονομητές ενέργειας κτιρίων με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη τη ευαισθησίας των μελετητών - αναγνωστών στην εκμετάλλευση και στην αξιοποίηση της Ηλιακής Ενέργειας.

Εκδότης: Ίων

ISBN_13: 978-960-405-837-2

Έτος: 1998

Συντελεστής: Τουλόγλου, Στέφανος

Σελίδες: 133