Ηλεκτροδοτήσεις και γειώσεις νομών Αττικής και Πειραιά

Διαχωρισμός της ΔΕΗ Αττικής και Πειραιά σε περιοχές και πρακτορεία και οι κατά τόπους μέθοδοι γειώσεων

11.24 

Εξαντλημένο

Πολλές φορές οι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες ανεξάρτητα από τη βαθμίδα εκπαίδευσής τους με ρωτάνε να μάθουν σε ποια υπηρεσία της Δ.Ε.Η. υπάγεται κάποιο ακίνητο. Πολλοί αγνοούν τί σημαίνει η λέξη περιοχή της Δ.Ε.Η και αντί να γράψουν την πραγματική περιοχή που σημαίνει μια υπηρεσία της Δ.Ε.Η. στην οποία υπάγονται τα κατά τόπους πρακτορεία, καταγράφουν ως περιοχή τη γειτονιά στην οποία βρίσκεται το ακίνητο. Έτσι πολλές φορές αναγκάζομαι να επισημαίνω σε πολλούς ηλεκτρολόγους ότι αν λέγαμε το πρακτορείο λόχο, θα θεωρούσαμε τη περιοχή ως τάγμα στο οποίο υπάγεται ο λόχος και την περιφέρεια ως σύνταγμα.

Σ` άλλο βιβλίο μου με τον τίτλο "Διαδικασίες ηλεκτροδότησης" παρουσίασα όλο τον ελληνικό χώρο, διαιρεμένο σε περιφέρειες, περιοχές και πρακτορεία. Όμως στο χώρο της πρωτεύουσας (Αθήνας, Πειραιά και όμορων δήμων) έπρεπε να καταγραφούν τα όρια των πρακτορείων επί χάρτη. Έπρεπε ακόμη να επισημανθούν οι πόλεις και τα χωριά της Αττικής και του Πειραιά, όπου ως σύστημα γείωσης εφαρμόζεται η ουδετέρωση. Κάτω απ` αυτές τις συνθήκες κρίθηκε σκόπιμη η συγγραφή κι έκδοση του παρόντος με στόχο τον περιορισμό των λαθών κατά τη γείωση καθ` εγκατάστασης και την καταγραφή των πρακτορείων και των περιοχών της Δ.Ε.Η. όπου υπάγεται κάθε ακίνητο. Υπάρχουν εδαφικές περιοχές της Αττικής όπου εφαρμόζονται από θέση σε θέση διαφορετικά συστήματα γείωσης.

Σ` αυτές τις περιπτώσεις επισημαίνεται η ανάγκη πληροφόρησης των ηλεκτρολόγων από τα κατά τόπους πρακτορεία της Δ.Ε.Η., πριν ολοκληρώσουν την εγκατάσταση, πριν κατασκευάσουν τη γείωση και πριν συντάξουν οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο (Υ.Δ.Ε. κ.λ.π) απευθυνόμενο στο τοπικό πρακτορείο.

Συνολικά το παρόν περιλαμβάνει 36 χάρτες στους οποίους καταγράφονται τα όρια διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων των διαφόρων πρακτορείων της Δ.Ε.Η. Οι χάρτες δεν περιλαμβάνουν ολόκληρους τους χώρους των πρακτορείων αλλά εκείνους που περιέχουν τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ τους.

Μέσα σε κάθε χάρτη που δείχνει το διαχωρισμό μιας εδαφικής περιοχής καταγράφονται τα πρακτορεία της Δ.Ε.Η που βρίσκονται στην κάθε πλευρά. [...]

(από τον πρόλογο του συγγραφέα)

Εκδότης: Κάπος Μιλτ. Μ.

ISBN_13: 978-960-8301-32-0

Έτος: 2006

Συντελεστής: Κάπος, Μιλτιάδης Μ.

Σελίδες: 64