Ηλεκτρολογία Γ΄ λυκείου

Τεχνολογικής κατεύθυνσης

15.58 

Εξαντλημένο

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε με σκοπό να αποτελέσει ένα σημαντικό βοήθημα για την κατανόηση, την εμβάθυνση και την επανάληψη όλων των θεμάτων της ηλεκτρολογίας που περιέχονται στη διδακτέα ύλη του αντίστοιχου μαθήματος της Γ΄τάξης του γενικού λυκείου, τεχνολογικής κατεύθυνσης, για τον κύκλο "Τεχνολογία παραγωγής".

Σε κάθε ενότητα παρουσιάζονται η θεωρία με τις κατάλληλες διευκρινήσεις και παρατηρήσεις, καθώς και ασκήσεις λυμένες με υποδειγματικό τρόπο, ως παραδείγματα και εφαρμογές της θεωρίας. Κάθε μέρος ολοκληρώνεται με θέματα προς απάντηση, όπου περιλαμβάνονται:
- ερωτήσεις θεωρίας - κρίσεως,
- ερωτήσεις σωστού λάθους,
- ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής,
- ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού,
- ασκήσεις και προβλήματα.

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν επαναληπτικά διαγωνίσματα εφ` όλης της ύλης, καθώς και απαντήσεις - υποδείξεις των ερωτήσεων και των ασκήσεων.

Έτσι, το παρόν βιβλίο μπορεί να λειτουργήσει επικουρικά προς το σχολικό, χωρίς να το αντικαταστήσει.

(από τον πρόλογο του συγγραφέα)

Εκδότης: Σαββάλας

ISBN_13: 978-960-449-759-1

Έτος: 2008

Συντελεστής: Κουμαριανός, Γιώργος

Σελίδες: 246