Ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Στατικά και μόνιμα πεδία

58.42 

Στον παρόντα β΄ τόμο των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, ο οποίος αποτελεί συνέχεια και συμπλήρωμα του α΄ τόμου, μελετάμε με λεπτομέρεια τα ηλεκτροστατικά, τα μόνιμα ηλεκτρικά και τα μαγνητοστατικά πεδία, παρουσιάζοντας διάφορες αναλυτικές και αριθμητικές μεθόδους και τεχνικές, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό αυτών των πεδίων, καθώς και τη χρησιμότητά τους σε πολλές πρακτικές εφαρμογές. [...]
Ο τόμος αυτός, βασισμένος στην εμπειρία που οι συγγραφείς του αποκόμισαν από την πολύχρονη διδασκαλία των σχετικών των σχετικών μαθημάτων στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. Πολυτεχνείου, προορίζεται να αποτελέσει ένα πλήρες εισαγωγικό βιβλίο ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, προπτυχιακού επιπέδου. Απευθύνεται πρωτίστως σε σπουδαστές ΗΜ & ΜΥ πολυτεχνικών σχολών, αλλά και σε φοιτητές τμημάτων φυσικής, καθώς και σε επιστήμονες που είτε θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους είτε καταγίνονται με περισσότερο εξειδικευμένα θέματα ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Η στάθμη του βιβλίου είναι μεν προπτυχιακή, αλλά υπάρχουν πολλά επιμέρους θέματα και παραδείγματα για αναγνώστες με επιπλέον ενδιαφέρον. Περιοριστήκαμε στη θεωρία του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, χωρίς την εξέταση πειραματικών διατάξεων και τεχνικών εφαρμογών. [...]

(από τον πρόλογο των συγγραφέων)

Εκδότης: Τζιόλα

ISBN_13: 978-960-418-292-3

Έτος: 2010

Συντελεστής: Ρουμελιώτης, Ιωάννης Α.

Σελίδες: 868