Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο

Βασική θεωρία και εφαρμογές: Χρονικά μεταβαλλόμενα πεδία, διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, γραμμές μεταφοράς, κεραίες

47.48 

Ο παρών δεύτερος τόμος πραγματεύεται τα φαινόμενα του χρονικά μεταβαλλόμενου ηλεκτρομαγνητικού πεδίου και της διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Ως συνέχεια του ομότιτλου πρώτου τόμου, αφιερωμένου σχεδόν αποκλειστικά στη μελέτη του ηλεκτροστατικού και μαγνητοστατικού πεδίου, αποτελεί ουσιαστικά το δεύτερο μέρος του σχετικού ενιαίου συγγράμματος. Για καθαρά παιδαγωγικούς λόγους, και με βάση την πρακτική των αντίστοιχων καταξιωμένων συγγραμμάτων της διεθνούς βιβλιογραφίας, η ύλη του βιβλίου δεν επιβαρύνεται με διεξοδική μελέτη θεμάτων, που συνήθως αποτελούν αντικείμενα άλλων πιο εξειδικευμένων μαθημάτων και βιβλίων. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται, κυρίως, σε προπτυχιακούς φοιτητές [ή αποφοίτους) ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ οι οποίοι παρακολουθούν (ή παρακολούθησαν) μαθήματα που τα γνωστικά τους αντικείμενα καλύπτονται από συγγράμματα με τίτλους όπως: `Ηλεκτρομαγνητικό(ά) Πεδίο(α)`, `Ηλεκτρομαγνητισμός`, `Εφαρμοσμένος Ηλεκτρομαγνητισμός`, `Ηλεκτροτεχνία`, `Ηλεκτροδυναμική`, κ.τ.ό. Κατά την επιλογή, επεξεργασία και ανάπτυξη της ύλης του, καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να διαψευστεί -κατά το δυνατόν- η διάχυτη μεταξύ πολλών φοιτητών και επιστημόνων αντίληψη, ότι το `πεδίο` είναι ένα υπερβολικά δυσνόητο, `στριφνό` και `αφηρημένο` γνωστικό αντικείμενο, με πολλές σύνθετες φυσικές έννοιες και μαθηματικές δυσκολίες. Το κατά πόσον η προσπάθεια αυτή υπήρξε επιτυχής θα το κρίνουν οι μελλοντικοί αναγνώστες του.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Εκδότης: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

ISBN_13: 978-960-524-326-5

Έτος: 2011

Συντελεστής: Τσιμπούκης, Θεόδωρος Δ.

Σελίδες: 586