Ηλεκτρομαγνητισμός

Από το νόμο του Coulomb στις εξισώσεις Maxwell

37.63 

Ο παρών τόμος είναι ο δεύτερος στη σειρά της Βασικής Ηλεκτροτεχνίας και καλύπτει τα θέματα του Ηλεκτρομαγνητισμού, συγκεκριμένα το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο στις διάφορες μορφές του που ενδιαφέρουν τους Τεχνικούς. Βασικός στόχος αυτού του βιβλίου είναι να εξασφαλιστεί μία τεκμηριωμένη εισαγωγή στον Ηλεκτρομαγνητισμό σε πανεπιστημιακό επίπεδο, με ταυτόχρονη ανάπτυξη της φυσικής διαίσθησης του φοιτητή και της ικανότητας του για επίλυση τεχνικών προβλημάτων. Η ύλη που περιέχεται στο παρόν βιβλίο καλύπτει τα παρακάτω επιμέρους αντικείμενα:
- Ηλεκτρικό Πεδίο.
- Μαγνητικό Πεδίο.
- Αρχές της Ηλεκτρομαγνητικής Θεωρίας.
- Ηλεκτρομαγνητική Ενέργεια και Δυνάμεις.
- Μαθηματικό Παράρτημα.

Εκδότης: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών

ISBN_13: 978-960-8105-82-9

Έτος: 2005

Συντελεστής: Βαλαμόντες, Ευάγγελος Σ.

Σελίδες: 591