Ηλεκτρομηχανικά συστήματα μετατροπής ενέργειας

48.68 

Η ηλεκτρομηχανική μετατροπή της ενέργειας, είναι μια από τις βασικές περιοχές της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου Μηχανικού. Στόχος, είναι η βέλτιστη (με καθαρά τεχνικο-οικονομικά κριτήρια) συνεργασία, μεταξύ των μηχανικών και των ηλεκτρικών συνιστωσών ενός ηλεκτρομηχανικού συστήματος Από την πλευρά του ηλεκτρολόγου μηχανικού, σχετίζεται με τις διατάξεις ελέγχου και οδήγησης ηλεκτρικών κινητήρων (έλεγχος θέσης, ταχύτητας, ροπής), με σκοπό τη συνεχή αναπροσαρμογή της κινητήριας μηχανής στις απαιτήσεις του κινούμενου συστήματος (φορτίο). Από την πλευρά του μηχανολόγου μηχανικού, απαιτεί πλήρη μελέτη της αντοχής, καθώς επίσης και τη στατική και τη δυναμική ανάλυση όλων των επιμέρους συνιστωσών του μηχανικού μέρους. Συμπερασματικά, η σωστή σχεδίαση ενός ηλεκτρομηχανικού συστήματος, απαιτεί την πλήρη γνώση της στατικής και της δυναμικής συμπεριφοράς όλων των επιμέρους συνιστωσών του, καθόσον με τη δράση και την αλληλεπίδραση τους επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα. [...]


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Εκδότης: Τζιόλα

ISBN_13: 978-960-418-395-1

Έτος: 2013

Συντελεστής: Μαλατέστας, Παντελής Β.

Σελίδες: 728