Ηλεκτρονικά έγγραφα και ηλεκτρονική δικαιοπραξία

Με τα νεότερα νομοθετήματα

34.41 

Εκδότης: Σάκκουλας Αντ. Ν.

ISBN_13: 978-960-15-1292-1

Έτος: 2004

Συντελεστής: Μητσόπουλος, Γεώργιος Γ.

Σελίδες: 340