Ηλεκτρονικά ισχύος

Ημιαγωγοί διακόπτες: Μετατροπείς ισχύος: Διατάξεις ελέγχου: Εφαρμογές

60.50 

[...] Το βιβλίο επιχειρεί να καλύψει όλο το φάσμα των ηλεκτρονικών διατάξεων ισχύος και των εφαρμογών τους, έχοντας δύο στόχους, ο αναγνώστης αρχικά να κατανοήσει την αρχή λειτουργίας των πλέον διαδεδομένων μετατροπέων ισχύος και στη συνέχεια να αποκτήσει την ικανότητα σχεδίασης και υλοποίησης ενός πλήρους συστήματος διαχείρισης της ισχύος. Έτσι, οι μετατροπείς ισχύος αναλύονται με τη χρήση ιδανικών διακοπτών και ανεξάρτητα από τη διάταξη ελέγχου. Τα χαρακτηριστικά των κυριότερων ημιαγωγών διακοπτών περιγράφονται με λεπτομέρεια σε ιδιαίτερα κεφάλαια, από τη μελέτη των οποίων ο αναγνώστης αποκτά την ικανότητα επιλογής του βέλτιστου διακόπτη για κάθε εφαρμογή. Τα κυκλώματα οδήγησης και προστασίας των διακοπτών και η σχεδίαση των μαγνητικών στοιχείων, αναλύονται διεξοδικά. Η δομή των διατάξεων ελέγχου και η διαδικασία της σχεδίασης ορισμένων ελεγκτών, παρουσιάζεται σε ανεξάρτητες παραγράφους στα επιμέρους κεφάλαια.

Η ύλη του βιβλίου έχει οργανωθεί σε είκοσι έξι κεφάλαια, στα οποία περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των ημιαγωγών διακοπτών ισχύος, η δομή και η αρχή λειτουργίας των τεσσάρων τύπων μετατροπέων ισχύος και οι σύγχρονες εφαρμογές τους. Εισάγεται επίσης η χρήση προγραμμάτων λογισμικού στην ανάλυση των διατάξεων ισχύος, ενώ παρατίθεται σημαντικός αριθμός λυμένων ασκήσεων, οι οποίες βοηθούν τον αναγνώστη στην εμπέδωση των θεωρητικών εννοιών. [...]

(από το εισαγωγικό σημείωμα του συγγραφέα)

Εκδότης: Τζιόλα

ISBN_13: 978-960-418-158-2

Έτος: 2008

Συντελεστής: Κιοσκερίδης, Ιορδάνης

Σελίδες: 1120