Ηλεκτρονικά κυκλώματα και εφαρμογές – Ι

19.36 

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για να καλύψει τις απαιτήσεις του μαθήματος της ηλεκτρονικής. Κατά τη συγγραφέα έγινε προσπάθεια για λεπτομερή εξήγηση όλων των εννοιών και μεθόδων για την μελέτη ηλεκτρονικών κυκλωμάτων .
Η οργάνωση της ύλης γίνεται σε 10 κεφάλαια και δυο παραρτήματα.
-Το κεφαλαίο 1 ασχολείται με τους ενισχυτές BJT .
-Στο κεφάλαιο 2 εξετάζεται η πόλωση και η θερμική σταθεροποίηση του τρανζίστορ BJT .
-Το κεφάλαιο 3 αναφέρεται στα Darlington.
-Το κεφάλαιο 4 αναφέρεται στη συνδεσμολογία Bootstrap.
-Το κεφάλαιο 5 αναφέρεται στους ενισχmές.
-Το κεφάλαιο 6 ασχολείται με τη χάραξη της καμπύλης απόκρισης.
-Στο κεφάλαιο 7 εξετάζονται τα ΡΕΤ και Μ OSFET .
-Στο κεφάλαιο 8 εξετάζεται ο ενισχυτής Cascode.
-Το κεφάλαιο 9 ασχολείται με τις πηγές ρεύματος και το κεφάλαιο 10 έχει αρκετά παραδείγματα ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με τις λύσεις τους.
-Το κεφάλαιο 11 ασχολείται με τη μελέτη ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με το λογισμικό πακέτο Ε. W .Β.
-Το παράρτημα Α αναφέρεται σε μετρήσεις που γίνονται στο εργαστήριο.
-Το παράρτημα Β έχει συγκεντρωτικούς πίνακες των ενισχυτών ΒΠ και FET. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχουν ένα ή δυο πειράματα ( συνολικά 17). Στην
αρχή του πειράματος υπάρχει μια συνοπτική θεωρία του αντίστοιχου κεφαλαίου, στη συνέχεια η πορεία εργασίας του πειράματος και στο τέλος ερωτήσεις, παρατηρήσεις και συμπεράσματα.
Η οργάνωση της ύλης έχει σα στόχο την κατανόηση, σχεδίαση και λειτουργία των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων .Ο τρόπος γραφής, τα παραδείγματα και τα πειράματα βοηθούν σημαντικά αυτό το σκοπό. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω τον εκδοτικό οίκο "ΙΩΝ" για την επιμελημένη έκδοση.
Φ. Μαγγανά

Εκδότης: Ίων

ISBN_13: 978-960-411-132-9

Έτος: 2001

Συντελεστής: Μαγγανά, Φωτούλα

Σελίδες: 292