Ηλεκτρονικές εξερευνήσεις

21.10 

Οι εξελίξεις της σύγχρονης ηλεκτρονικής τεχνολογίας επιβάλλουν την εκπαίδευση στο αντικείμενο της Ηλεκτρονικής τόσο με στέρεες θεωρητικές βάσεις όσο και με επεξηγηματικές πρακτικές εφαρμογές. Η φύση του αντικειμένου είναι τέτοια που απαιτεί τον συνδυασμό της διδασκαλίας θεωρητικών γνώσεων και της υλοποίησης εφαρμογών. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η πειραματική λειτουργία ηλεκτρονικών κυκλωμάτων στο εργαστήριο βοηθάει σημαντικά στην κατανόηση και αφομοίωση εννοιών οι οποίες διαφορετικά είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να γίνουν κατανοητές και καθιστά την πρακτική εφαρμογή και υλοποίηση σημαντική και αναντικατάστατη.
Η διδασκαλία του αντικειμένου της ηλεκτρονικής είναι μια ενδιαφέρουσα πρόκληση για κάθε διδάσκοντα, αφού αποτελεί ένα γνωστικό πεδίο όπου, εκτός από την ανάλυση, μπορεί να προχωρήσει και σε θέματα σχεδίασης κυκλωμάτων και σύνθεσης συστημάτων. Είναι απαραίτητο λοιπόν να καλλιεργηθούν η κριτική ικανότητα των εκπαιδευόμενων και η πρωτοβουλία τους στην αντιμετώπιση προβλημάτων ώστε να μπορούν να προχωρήσουν σε θέματα σχεδίασης.
Στην Ελλάδα κυκλοφορούν πολλά αξιόλογα βιβλία, τόσο Ελλήνων συγγραφέων όσο και μεταφρασμένα από ξένους συγγραφείς, που καλύπτουν με διαφορετικές προσεγγίσεις το αντικείμενο της Ηλεκτρονικής. Τα βιβλία αυτά, από όσο γνωρίζουμε, ασχολούνται αποκλειστικά είτε μόνο με τη θεωρητική κατάρτιση είτε μόνο με την ανάλυση εργαστηριακών εκπαιδευτικών παραδειγμάτων και εφαρμογών.
Με αυτό το βιβλίο γίνεται προσπάθεια ώστε η επαφή με την ηλεκτρονική να συνδυάζει τη θεωρητική κατάρτιση με την υλοποίηση και εξερεύνηση κυκλωματικών εφαρμογών. Απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τεχνολογικού ή πανεπιστημιακού τομέα, που διδάσκονται μαθήματα ηλεκτρονικής. Σε κάθε κεφάλαιο δίνεται αρχικά μια συνοπτική εισαγωγή όπου επισημαίνονται τα κυριότερα σημεία και έπειτα παρατίθενται οι εκπαιδευτικοί στόχοι του κεφαλαίου. Ακολουθεί η θεωρητική ανάπτυξη, η οποία δεν είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη, ενώ συνδέεται άμεσα με την αντίστοιχη κυκλωματική εφαρμογή. Στη συνέχεια επιλύονται παραδείγματα ώστε να δίνονται οι απαραίτητες αρχικές κατευθύνσεις στους φοιτητές. [...]

(από τον πρόλογο των συγγραφέων)

Εκδότης: Τζιόλα

ISBN_13: 978-960-418-177-3

Έτος: 2009

Συντελεστής: Παπαβραμίδου, Παναγιώτα Α.

Σελίδες: 326