Ηλεκτρονικές μετρήσεις και οργανολογία

Θεωρία και πειράματα

21.51 

Ξεκίνησα να γράφω αυτό το βιβλίο με σκοπό να συμπληρώσω το κενό που υπήρχε γύρω από τις μετρήσεις και ειδικότερα γύρω από την ανάλυση και τον σχεδιασμό ενός ηλεκτρονικού συστήματος μέτρησης που να περιλαμβάνει την συλλογή ηλεκτρονικών σημάτων από αισθητήρες την προσαρμογή τους, την αποθορυβοποίηση τους, την ενίσχυσή τους και τέλος την μετατροπή τους σε ψηφιακά για την περαιτέρω επεξεργασία τους μέσω Η/Υ.
Η ανάπτυξη των συστημάτων μετρήσεων, χαρακτηρίζεται από ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των παραμέτρων μέτρησης και από μια απαίτηση που γίνεται σοβαρότερη με το πέρασμα του χρόνου όσον αφορά την ποιότητα των μετρήσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση συνέβαλλαν αποτελεσματικά η ανάπτυξη τόσο της ηλεκτρονικής όσο και της πληροφορικής.
Ο κορμός αυτού του βιβλίου βασίσθηκε στις σημειώσεις που έδινα στους φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης όπου και διδάσκω εδώ και περίπου είκοσι χρόνια. Η αρχική σκέψη ήταν η έκδοση μόνο πειραμάτων γύρω από τις Ηλεκτρονικές Μετρήσεις, όμως η έλλειψη βιβλιογραφίας με ώθησαν να αναπτύξω και την θεωρία που απαιτείται γύρω από αυτά τα θέματα.
Στην συγγραφή αυτού του βιβλίου στηρίχθηκα κατά το μεγαλύτερο μέρος στο internet και στα application notes των εταιρειών παραγωγής ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και αυτό διότι η βιβλιογραφία στο συγκεκριμένο αντικείμενο είναι ισχνή, παρωχημένη και αρκετά γενικόλογη.
Σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποίησα για την ανάλυση των κυκλωμάτων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων το πρόγραμμα προσομοίωσης PSPICE έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση τους με τα πειραματικά απoτελέσματα.
Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους με βοήθησαν σ` αυτήν μου την προσπάθεια και ειδικότερα θεωρώ χρέος μου να αναφέρω τον εξαίρετο συνάδελφο μου κ. Κώστα Αμοιρίδη που με τις συμβουλές του τις διορθώσεις του και την παρότρυνση του μπόρεσα να ολοκληρώσω αυτό το βιβλίο.
Μιχάλης Ν. Σπάσος
Ιούνιος 2002

Εκδότης: Ιδιωτική Έκδοση

ISBN_13: 978-960-91956-0-7

Έτος: 2005

Συντελεστής: Σπάσος, Μιχάλης Ν.

Σελίδες: 336