Ηλεκτρονική δημοκρατία

Κοινωνιά της πληροφορίας και δικαιώματα του πολίτη: 1ο συνέδριο, πρακτικά, 25-26 Σεπτεμβρίου 2003

69.89 

Εκδότης: Σάκκουλας Αντ. Ν.

ISBN_13: 978-960-15-1284-6

Έτος: 2004

Συντελεστής: Baiter, B.

Σελίδες: 687