Ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση

Οργάνωση, τεχνολογία και εφαρμογές

39.33 

Το βιβλίο αυτό με τίτλο `Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση: Οργάνωση, Τεχνολογία και Εφαρμογές` επιχειρεί να καλύψει το σημαντικό έλλειμμα βιβλιογραφίας που υπάρχει στο χώρο της Ηλεκτρονικής Δημόσιας Διοίκησης, τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς, και να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των ομάδων που προαναφέρθηκαν στο ιδιαίτερα σημαντικό και ταυτόχρονα πολύπλοκο αυτό αντικείμενο. Αναλύει τις βασικές έννοιες και διαστάσεις της Ηλεκτρονικής Δημόσιας Διοίκησης, τις κυριότερες κατηγορίες συστημάτων και υποδομών που πρέπει να αναπτυχθούν προς την κατεύθυνση αυτή, καθώς επίσης και τις σχετικές δημόσιες πολιτικές και δράσεις τόσο στη χώρα μας όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον περιγράφει μία σειρά βέλτιστων πρακτικών και ειδικών εφαρμογών υψηλού ενδιαφέροντος στο χώρο της Ηλεκτρονικής Δημόσιας Διοίκησης. [...]


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Εκδότης: Εκδόσεις Παπαζήση

ISBN_13: 978-960-02-2189-3

Έτος: 2008

Συντελεστής: Αποστολάκης, Ιωάννης Α.

Σελίδες: 628