Ηλεκτρονική διαχείριση σχέσεων πελατών (eCRM)

Παρούσα κατάσταση και αναδυόμενες τάσεις στην ελληνική αγορά

23.60 

Οι εφαρμογές της Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Σχέσεων Πελατών (eCRM) αποτελούν σήμερα την "αιχμή του δόρατος" για κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Βέβαια, ο βαθμός υιοθέτησης και ο τρόπος χρήσης τέτοιων εφαρμογών ποικίλλουν ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης, τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται, το είδος των σχέσεων με τους πελάτες της (επιχειρήσεις ή/και ιδιώτες) αλλά και τις αντίστοιχες διαθέσιμες λύσεις. Στο πλαίσιο αυτό ερευνάται η παρούσα κατάσταση της αγορά eCRM στην Ελλάδα μέσα από την παρουσίαση ενδεικτικών μελετών περιπτώσεων επιχειρήσεων από διαφορετικούς κλάδους, οι οποίες έχουν υιοθετήσει και εφαρμόσει τη φιλοσοφία και την πρακτική αυτή. Παράλληλα, γίνεται συνοπτική επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας με σκοπό την περαιτέρω θεωρητική κατάρτιση στο αντικείμενο αυτό. Στόχος, συνεπώς, του βιβλίου, είναι να διεισδύσει στο γνωστικό αντικείμενο και να αναλύσει από την ελληνική βιβλιογραφία μέχρι σήμερα. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι μελέτες περιπτώσεων που αποτελούν το βασικό εργαλείο ανάλυσης του βιβλίου, δίνουν στον αναγνώστη σαφή εικόνα των προβλημάτων, των ευκαιριών, των περιορισμών και των τάσεων που προκύπτουν, αλά και των εμπειριών και των γνώσεων που αποκτώνται από τη χρήση εφαρμογών eCRM.

Εκδότης: Εκδόσεις Ι. Σιδέρης

ISBN_13: 978-960-08-0447-8

Έτος: 2008

Συντελεστής: Βρεχόπουλος, Αδάμ

Σελίδες: 175