Ηλεκτρονική μάθηση

7.59 

Σύμφωνα με έγκυρες ερευνητικές μελέτες, η αγορά προϊόντων και υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης (eLearning) προβλέπεται παγκοσμίως να φθάσει στο επίπεδο των $23,7 δις μέχρι το 2006, ενώ αναμένεται να παρουσιάσει ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξης του 35% κατά την επόμενη πενταετία. Οι προβλέψεις αυτές καταδεικνύουν τη σημασία της ηλεκτρονικής μάθησης στη σύγχρονη οικονομία της γνώσης για την ανταγωνιστικότητα των ατόμων, των επιχειρήσεων και των χωρών, καθώς επίσης και των τεράστιων προοπτικών που υπάρχουν στο χώρο αυτό.
Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί να αναλύσει με ποιους τρόπους ένας οργανισμός μπορεί να εκμεταλλευτεί τις τεχνολογίες ηλεκτρονικής μάθησης που μπορούν να προσφερθούν μέσω των διάφορων ειδών συστημάτων τα οποία έχουν αναπτυχθεί στο συγκεκριμένο χώρο.
Ενδεικτικά, μερικά από τα θέματα που παρουσιάζονται στο βιβλίο είναι τα εξής:
- Ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης της μάθησης (LMS)
- Ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης του εκπαιδευτικού περιεχομένου (LMS)
- Εργαλεία συνεργατικότητας
- Εικονικά σχολεία
- Εργαλεία δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού
- Πρότυπα ηλεκτρονικής μάθησης
Στο τελευταίο μέρος του βιβλίου παρουσιάζονται τα γενικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση και εξετάζονται πιθανές προοπτικές και μελλοντικές κατευθύνσεις και τάσεις. Επιπλέον, στα Παραρτήματα παρουσιάζονται οι βασικές λειτουργίες και δυνατότητες αντιπροσωπευτικών συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης από κάθε κατηγορία.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Εκδότης: Κλειδάριθμος

ISBN_13: 978-960-209-880-6

Έτος: 2006

Συντελεστής: Καμπουράκης, Γιώργος

Σελίδες: 285