Ηλεκτρονικός χρηματιστής

32.86 

Το βιβλίο αυτό προσπαθεί να φέρει στο κέντρο της προσοχής του επενδυτή τα θεμελιώδη μεγέθη των επιχειρήσεων και τα μέτρα του κινδύνου ως βασικών παραμέτρων για τη συγκρότηση ενός «αξιόμαχου χαρτοφυλακίου». Επιπλέον, δεν περιορίζεται στην απαρίθμηση των παραγόντων αυτών, αλλά προχωρά στη διαμόρφωση ενός υποδείγματος δύο σταδίων, που μπορεί να υπολογίσει τόσο προσδοκώμενες τιμές για τις μετοχές όσο και χαρτοφυλάκια που αντιστοιχούν σε διαφορετικά επίπεδα κίνδυνου. Χωρίς να εγγυώμεθα βέβαια σίγουρες αποδόσεις, προχωρήσαμε στην μορφοποίηση του υποδείγματος ως προγράμματος Η/Υ, το οποίο παραδίδεται μαζί με το βιβλίο, με τη φιλοδοξία να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα για τον κάθε επενδυτή, αφού δίνει τη δυνατότητα προσδιορισμού συγκεκριμένων χαρτοφυλακίων που αντιστοιχούν στο βαλάντιό του και στο ρίσκο που επιθυμεί να αναλάβει.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Εκδότης: Σταφυλίδης

ISBN_13: 978-960-7695-09-3

Έτος: 2001

Συντελεστής: Στραβελάκης, Νίκος Κ.

Σελίδες: 171