Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο

Βασικά στοιχεία, τεχνικές

15.90 

Εκδότης: University Studio Press

ISBN_13:

Έτος: 1985

Συντελεστής: Στασινόπουλος, Εμμανουήλ

Σελίδες: 399