Ηλεκτροτεχνία ΙΙΙ

Μεταβατικά φαινόμενα, μέθοδος μετασχηματισμού Laplace, εξισώσεις καταστάσεως

16.85 

Το βιβλίο αυτό αποτελεί το τρίτο τεύχος της σειράς `ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ`. Απευθύνεται στους σπουδαστές της Σχολής ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, αλλά και άλλων συναφών επιστημών.
Είναι χρήσιμο για τον αναγνώστη, πριν αρχίσει τη μελέτη του βιβλίου αυτού, να μελετήσει τις γραμμικές διαφορικές εξισώσεις (από το βιβλίο μας με τίτλο: ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ). Αυτό θα διευκολύνει πολύ την κατάσταση αφού οι διαφορικές εξισώσεις είναι το απαραίτητο εργαλείο μελέτης του μεγαλύτερου τμήματος του βιβλίου αυτού.
Προτείνουμε επίσης στον αναγνώστη να επαναλάβει το τεύχος `ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι`, αλλά και να έχει σε ετοιμότητα τις βασικές μεθόδους του τεύχους `ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ`.
Στο τεύχος αυτό μελετώνται μεταβατικά φαινόμενα σε ηλεκτρικά κυκλώματα με έμφαση στα κυκλώματα α` και β` τάξης. Στη συνέχεια αναπτύσσεται η μέθοδος του μετασχηματισμού Laplace, οι εξισώσεις καταστάσεως και η ανάλυση Fourier.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Εκδότης: SPIN

ISBN_13: 978-960-8250-32-1

Έτος: 2008

Συντελεστής: Γκαρούτσος, Γιάννης Β.

Σελίδες: 238