Ηλεκτροτεχνία 2. Το εναλλασσόμενο ρεύμα

23.65 

Το θέμα της ηλεκτροτεχνίας το παρουσιάζουμε σε δυο τόμους. Στο τόμο αυτό αναφέρονται όλα εκείνα τα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζει ο αναγνώστης για το συνεχές ρεύμα.

Συνεχίζοντας την προσπάθεια μας στην "νέα εκπαιδευτική τυποποίηση" που ήδη έχουμε καθιερώσει, δώσαμε με θεωρητική αλλά και πρακτική μορφή τις έννοιες εκείνες που - στον ηλεκτρισμό - ενώ δεν είναι εμφανείς γίνονται αντιληπτές μόνο με τα αποτελέσματά τους.

Πιστεύουμε πως σε συνδυασμό με τις υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις ο αναγνώστης κάνει κτήμα του τη θεωρία αλλά και είναι σε θέση να επιλύσει όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα που είναι δυνατόν να του παρουσιαστούν στην πράξη.

Στέφανος Τουλόγλου, Βαγγέλης Στεργίου

Εκδότης: Ίων

ISBN_13: 978-960-411-624-9

Έτος: 2007

Συντελεστής: Στεργίου, Βαγγέλης

Σελίδες: 278