Ηλεκτροτεχνία

Ερωτήσεις - ασκήσεις πολλαπλής επιλογής: Με αναλυτικές απαντήσεις για τον διαγωνισμό των εκπαιδευτικών

29.03 

Η μορφή της εξέτασης καθόρισε και την μορφή του βιβλίου. Εφ` όσον ο εξεταζόμενος καλείται να επιλέξει τη σωστή απάντηση σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, οι ερωτήσεις που προτείνονται σ` αυτό το βιβλίο είναι αυτού του τύπου.
Παρ` όλα αυτά, οι απαντήσεις - λύσεις σε κάθε ερώτημα παρουσιάζονται αρκετά αναλυτικά. Έτσι ο αναγνώστης έρχεται σ` επαφή με τη μέθοδο, τεχνική και την θεωρία που είναι απαραίτητα για την επιλογή της σωστής απάντησης σε κάθε ερώτημα. Για την επιλογή των ερωτήσεων ελήφθη υπ` όψη:
- Ο απαιτούμενος χρόνος για την εύρεση της σωστής απάντησης να είναι μικρός.
- Να μην είναι απαραίτητη η χρήση υπολογιστικής μηχανής για την εκτέλεση των απαιτούμενων μαθηματικών πράξεων.
- Να καλύπτουν όλη την εξεταζόμενη ύλη.
- Να ελέγχουν ουσιαστικές γνώσεις απ` όλη την ύλη.
- Ο αναγνώστης θα ήθελε να βρει, όχι κοινά και απλά ερωτήματα που άλλωστε τα γνωρίζει ή πολύ εύκολα απαντιώνται, αλλά πιο εξειδικευμένα και σύνθετα ερωτήματα που του αυξάνουν το γνωστικό δυναμικό.
- Απευθύνονται σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ και ως εκ τούτου θεωρείται δεδομένη μια ελάχιστη γνωστική βάση.
- Τα ερωτήματα που ετέθησαν στους δύο διεξαχθέντες διαγωνισμούς και ειδικά στον διαγωνισμό του 2002. [...]


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Εκδότης: Ίων

ISBN_13: 978-960-411-496-2

Έτος: 2005

Συντελεστής: Γκόνος, Θεόδωρος

Σελίδες: 352