Ηλεκτροχημεία

34.83 

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να καλύψει τις ανάγκες της διδασκαλίας του μαθήματος `Ηλεκτροχημεία` παρέχοντας συγχρόνως με συνοπτικό τρόπο στοιχεία από το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της σύγχρονης Ηλεκτροχημείας και κυρίως των εφαρμογών της.
Η διάρθρωσή του βασίζεται στη θεώρηση των ηλεκτροχημικών συστημάτων ξεκινώντας από την παρουσίαση των ηλεκτροχημικών μεγεθών και ιδιοτήτων των στοιχείων που τα απαρτίζουν και προχωρώντας στην εξέταση των συστημάτων αυτών ως συνόλου στις διάφορες καταστάσεις τους.
Η επιλογή αυτού του τρόπου παρουσίασης θεωρήθηκε ότι αφενός επιτρέπει την κατανόηση των φυσικών εννοιών και αρχών που αφορούν στα ηλεκτροχημικά φαινόμενα και αφετέρου οριοθετεί την Ηλεκτροχημεία ως ένα σημαντικό ανεξάρτητο κλάδο της Φυσικοχημείας. Επιπλέον παρέχει τη δυνατότητα επέκτασης των αρχών αυτών και σε άλλες επιστημονικές περιοχές στις οποίες η επίδραση της Ηλεκτροχημείας είναι σημαντική (π.χ. Χημεία, Φυσική, Βιολογία). [...]


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Εκδότης: Συμεών

ISBN_13: 978-960-7888-31-0

Έτος: 2005

Συντελεστής: Κουλουμπή, Νίκη

Σελίδες: 408