Η χορεία των Νεομαρτύρων και ο άγιος Ιωάννης ο εξ Αγαρηνών Νεομάρτυς του Βραχωρίου

10.76 

Εξαντλημένο

[...] Στο παρόν πόνημα, που χωρίζεται σε δύο μέρη, θα προσπαθήσουμε στο πρώτο μέρος να περιγράψουμε την προσφορά των Νεομαρτύρων στην Εκκλησία και στο έθνος μας, ενώ στο δεύτερο μέρος να παρουσιάσουμε τον βίο του "Νεομάρτυρος Ιωάννη του εν Βραχωρίω μαρτυρήσαντος, του εξ` Οθωμανών". Κλείνοντας, αντί επιλόγου, θα παρουσιάσουμε τα διδάγματα, που απορρέουν από την ζωή των Νεομαρτύρων.
Εκ των προτέρων ζητούμε την επιείκεια του αναγνώστη, αφού επιδίωξή μας δεν είναι να συνθέσουμε ένα επιστημονικό σύγγραμμα, αλλά ένα κείμενο πνευματικής ωφέλειας. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, επισυνάπτουμε στο τέλος του βιβλίου την ασματική ακολουθία και τον παρακλητικό κανόνα του Νεομάρτυρος Ιωάννου, ποιήματα Γερασίμου Μοναχού του Μικρογιαννανίτου, καθώς και τους "εικοσιτέσσαρες οίκους εις πάντας τους Αγίους Νεομάρτυρας τους μετά την άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως μαρτυρήσαντας", ποίημα Αντωνίου Ιερομονάχου.
[...]

(από το προλογικό σημείωμα του βιβλίου)

Εκδότης: Σαΐτης

ISBN_13: 978-960-6682-44-5

Έτος: 2007

Συντελεστής: Καντάνης, Π. Κωνσταντίνος

Σελίδες: 174