Η χρήση της τεχνολογίας στη διαδικασία της μάθησης

Όρια και προοπτικές

7.87 

Η αλματώδης ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) έχει ανοίξει καινούριους ορίζοντες, ενώ προσφέρει πολλές δυνατότητες στο χώρο της παιδείας. Η αξιοποίησή τους από τους διδάσκοντες και διδασκόμενους επιτρέπει, με βάση τις παρουσιαζόμενες κάθε φορά ανάγκες και τη σχολική πραγματικότητα, να τίθενται υψηλότεροι στόχοι, να αναπτύσσεται ο δημιουργικός διάλογος, να βελτιώνονται οι παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, να ενσωματώνονται οι καινοτόμες προσπάθειες, κ.ά.

Στο παρόν βιβλίο έχει καταβληθεί προσπάθεια ώστε να συγκεντρωθούν και να αναδειχθούν σημαντικά σημεία θετικής κριτικής, όπως επίσης και αρνητικών επισημάνσεων -όταν είναι απαραίτητο-, απέναντι σε μεθοδολογίες, εργαλεία και πρακτικές αναφορικά με την ένταξη και χρήση των ΤΠΕ. Σε κάθε περίπτωση, κύριος σκοπός είναι να δοθεί η ευχέρεια σε μάχιμους ή Ι και μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας κλπ. αφενός να αντιληφθούν τις σύνθετες παραμέτρους αυτού του θέματος και αφετέρου να συμβάλουν, ο καθένας με το δικό του τρόπο, προκειμένου να ενταχθούν στη διδακτική πράξη και να αποφέρουν καρπούς οι διάφορες ψηφιακές και διαδικτυακές εφαρμογές.

Εκδότης: Δρόμων

ISBN_13: 978-960-694-099-6

Έτος: 2011

Συντελεστής: Καλογρίδου - Κολυβά, Μαργαρίτα

Σελίδες: 63