Η χρήση των ιστολογίων στην εκπαίδευση και η επίδρασή τους στο σχολικό κλίμα

Μια έρευνα δράσης

10.55 

Ο σπουδαιότερος παράγοντας για να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένα σχολείο είναι η καλλιέργεια των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών, που βοηθά στην οικοδόμηση της αίσθησης της ομαδικότητας επιδρώντας, τελικά, στην αποδοτικότητα του σχολείου. Πρόκειται για μια αμφίδρομη σχέση, κι αυτό δεν αποτελεί απώλεια ή αμφισβήτηση του ρόλου του εκπαιδευτικού, αλλά υπακούει στη λογική της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Η αμφίδρομη σχέση απορρέει από το ρόλο του εκπαιδευτικού, ο οποίος υπαγορεύει τη δημιουργία «παιδαγωγικής σχέσης» με τους μαθητές. Η ποιότητα της παιδαγωγικής σχέσης επηρεάζεται από τον τρόπο με τον οποίον ο μαθητής αντιλαμβάνεται τη σχέση του με τον εκπαιδευτικό. Τα κίνητρα και η συμπεριφορά των μαθητών διαμορφώνονται και επηρεάζονται μακροπρόθεσμα από τις αλληλεπιδραστικές τους σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς. Το σχολικό κλίμα επηρεάζει την επίδοση των μαθητών και συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας. Έτσι, το σχολείο μπορεί να είναι ανοιχτό στις αλλαγές και στις προσκλήσεις της μάθησης. Τα τελευταία χρόνια το σχολείο έχει ανοίξει τους ορίζοντές του. Με τη χρήση της τεχνολογίας έχει καταφέρει να μεταφέρει και να γνωρίσει τις δραστηριότητες μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας. Η συγγραφέας μάς προτείνει να δημιουργήσουν οι εκπαιδευτικοί μια ιστοσελίδα μέσω της οποίας να βοηθούν στην ανάπτυξη της κριτικής , όπως γράφει, και της αναλυτικής σκέψης. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αναθέσει στους μαθητές να παράγουν γραπτό λόγο, να συγκεντρώνει και να οργανώνει πηγές από το διαδίκτυο, να παρουσιάζει καλλιτεχνικές δημιουργίες των μαθητών και, το κυριότερο, να προωθεί την επικοινωνία της τάξης του με άλλες τάξεις σχολείων τόσο της χώρας μας όσο και του εξωτερικού. Σε μια εποχή όπου ο ψηφιακός γραμματισμός αποτελεί απαίτηση της αγοράς εργασίας, είναι τεράστια η ώθηση που δέχεται ο εκπαιδευτικός κόσμος για να ενσωματώσει τις νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Εκδότης: Κυριακίδη Αφοί

ISBN_13: 978-960-467-351-3

Έτος: 2012

Συντελεστής: Μιτιτζή, Ευανθία

Σελίδες: 136