Η χρηματοδοτική και εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας στα Βαλκάνια

Οι νομικές διαστάσεις

18.55 

Το βιβλίο αυτό συμβάλλει στην κατανόηση ενός φαινομένου το οποίο, μέχρι στιγμής, δεν έχει με προσοχή και συστηματικότητα αντιμετωπισθεί από τους υπεύθυνους -ιδιώτες και δημόσιες αρχές- των αποφάσεων που αφορούν την ελληνική οικονομική και επιχειρηματική επέκταση στη Βαλκανική. Πρόκειται για την αναγκαστική συσχέτιση αυτής της ελληνικής επέκτασης με συμφέροντα, πρακτικές και νομικούς θεσμούς που υλοποιούν την παρουσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη Βαλκανική Χερσόνησο.
Αυτή η παρουσία σημαίνει, κυρίως, ότι τα δημόσια και ιδιωτικά Ελληνικά συμφέροντα καλούνται να αναπτυχθούν μέσα σ` ένα έντονα ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον: η Κοινότητα, πράγματι, ενεργεί για λογαριασμό του συνόλου των μελών της, άρα και για κράτη όπως είναι η Γερμανία ή η Ιταλία (σε λίγο δε και η Αυστρία), που όχι μόνον είναι οικονομικά ισχυρότερα της χώρας μας, αλλά διαθέτουν ισχυρά και παραδοσιακά ερείσματα -οικονομικά και πολιτιστικά- στη Βαλκανική.
Έτσι το βιβλίο του καθηγητή Πέτρου Στάγκου και των συνεργατών του, εντοπίζει, καταγράφει και ερμηνεύει τη δραστηριοποίηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στα Βαλκάνια, στη βάση αποκλειστικά, των νομικών διαστάσεων που αυτή η δραστηριοποίηση πρωτίστως περιέχει.
Ειδικότερα ο αναγνώστης έχει πρόσβαση σ` ένα πολύμορφο εμπειρικό υλικό: Σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή, στις Βαλκανικές χώρες, του κοινοτικού προγράμματος PHARE. Στο περιεχόμενο και τον τρόπο εκτέλεσης των συμφωνιών εμπορίου, σε κάθε Βαλκανική χώρα. Στο περιεχόμενο και τον τρόπο εφαρμογής των κοινοτικών μέτρων απελευθέρωσης των εμπορικών συναλλαγών με τις Βαλκανικές χώρες. Στην προστασία των Ελλήνων παραγωγών από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (ντάμπινγκ) που αναπτύσσουν οι παραγωγοί αυτών των χωρών. Στο περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας των διμερών συμφωνιών της Ελλάδος -ως Κράτους μέλους της Κοινότητας- με τις βαλκανικές χώρες στον τομέα της προστασίας και της προώθησης των ελληνικών ιδιωτικών επενδύσεων.
Φυσικά, στην επικαιρότητα βρίσκεται το θέμα της πολιτικής δραστηριότητας που αναπτύσσει η Κοινότητα στη Βαλκανική (γιουγκοσλαβική κρίση, διένεξη της χώρας μας με το Κράτος των Σκοπίων). Προκειμένου να αποκτήσει κανείς μία επακριβή και κριτική στάση για αυτήν την κοινοτική πολιτική δραστηριότητα, από το τμήμα του βιβλίου του κ. Στάγκου που αφορά τα μέτρα τα οποία έλαβε η Κοινότητα στη γιουγκοσλαβική κρίση μπορεί να αντληθεί το ακόλουθο συμπέρασμα: η Κοινότητα είναι, δυστυχώς, νομικά και θεσμικά ανέτοιμη για μία τέτοιου είδους πολιτική δραστηριότητα, γεγονός που αποδεικνύεται και από την πρόσφατη και εξαιρετικά θορυβώδη "κινητικότητα" που ανέπτυξε η Επιτροπή σχετικά με την παραπομπή της Ελληνικής κυβέρνησης, εξαιτίας των μέτρων που έλαβε εναντίον της κυβέρνησης των Σκοπίων, στο Δικαστήριο του Λουξεμβούργου.

Εκδότης: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

ISBN_13: 978-960-301-116-3

Έτος: 1993

Συντελεστής: Ζάικος, Νικόλαος Α.

Σελίδες: 278